Frisk luft til børn og voksne i en Coronatid – ud på oldtidsstien, der måske forsvinder?

Hop på cyklen og oplev smuk natur og mærk historiens vingesus for ørerne. Du føres blandt andet 4000 år tilbage i tiden. Som en anden opdagelsesrejsende fortæller Karen Sejerøe dig om en unik rute i vores lokalområde. Desværre kan oplevelsen snart høre fortiden til – så hop op på cyklen før det er for sent.

Vinge Station er nu færdig, og der er meget at se på for både børn og voksne – så op på cyklen eller på med traveskoene. Følg ruten som det ses på kortet nedenfor. I starter ved supercykelstiens begyndelse ved rundkørslen ved Marbækvej. Når I har set på stationen vender i tilbage til stien, der går op over marken – oldtidsstien.

Følg nu stien fra den kommende station til Store Rørbæk (se nedenstående kort) –stien, der er den bærende struktur i den ny by Vinge og en oldtidssti – de tørskoedes vej. Arkæologiske udgravninger ved stationen har bevist, at her har ligget en stormandsgård og boet mennesker siden Bondestenalderens tid – fra 2000 f. Kr – d.v.s. de sidste 4000 år.

Her er fundet huse, grøfter og i Tvinsmosen et depot af flintøkser. Indenfor en radius af tre kilometer fra, det sted, hvor Vinges centrum er ved at blive bygget har der ligget 50 høje og storstensgrave, men kun to ”Dødningerne” ses stadig i landskabet syd for Store Rørbæk. Den højtbeliggende sti har været en af de veje fortidens jægere, bønder, handelsmænd og krigere benyttede, når de kom fra syd og bevægede sig op mod Græse og Arresø. Halvt oppe at stien er det planen at placere Fællesmagasinet for bl.a.  Det Kgl Bibliotek og Nationalmuseet – en 25.000m2 store betonlagerhal – og en 200 x 15 meter høj mur vil rejse sig på tværs af stien. Når I har passeret grusvejen til højre og kort efter vejen til venstre skal I vende jer om og kan så se over højre skulder se den moderne Udlejre Kirke, så kommer den middelalderkirken i Snostrup og længere ude kirken i Jørlunde (hvidt tårn) og længst væk kirken i Slangerup. Til venstre for stien længere fremme Oppe Sundby Kirke, men der er en del store jordbunker, hvor Fællesmagasinet ønskes placeret langs den første grusvej i passerede.   

Følg stien til Morbærvænget og til højre af Snostrupvej for derefter at ramme Store Rørbækvej kør mod syd for at se Dødningerne på venstre side. Kommet så langt kan man køre over omfartsvejen og over til Møllehøjvej der også er en ældgammel vej, der blev anlagt mellem bronzealderhøjene, Møllehøj (åben for publikum) på venstre side og den tilsvarende høj Stenshøj på marken til højre. Fortsæt ligeud til landsbyen Lille Rørbæk med gamle gårde og gadekær. Herfra man kan dreje til venstre rundt om gadekæret og returnere via Fjordstien. Nyd herfra udsigten over vandet og Kronprinsesse Mary’s Bro.  Det er en lang tur eller 2 kortere.  Turen kan køres omvendt, men den sidste del på Fjordstien er smukkest når man kommer fra Lille Rørbæk og kører mod Frederikssund.

På oldtidsstien kan man give sig tid til at fortælle børnene om fortiden. Man kan gå ind på marken og se på Dødningerne og gå ind i Møllehøj.  At der var epidemier allerede blandt vore forfædre for 4000 år siden er en del af fortællingen.  

I forbindelse med stiens udforskning, har jeg fundet de gamle kort, der viser, at oldtidsstien gik fra Morbærvænget, tværs over Snostrupvej og fortsatte af en markvej, der lå bag Bakkevængets yderste huse ned mod Skenkelsø. Vejen fortsatte udover Bakkegårdens marker, forbi Dødningerne og endte ved vejen til Udlejre. 

Oldtidsstien vil blive pløjet op, hvis Fællemagasinet skal ligge på det ønskede sted.  I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening gik vi i gang med at med at finde detaljer om vores lokalområde i forbindelse med at gøre indsigelse mod lokal plan og Fællesmagasin. Det blev et interessant studie i fortidens stier, veje og infrastruktur. Jeg har tidligere arbejdet som bibliotekar på Københavns Rådhus og Københavns Hovedbibliotek, og derfor faldt det mig naturligt at søge informationer i litteraturen og på nettet.  Stien herude er mere benyttet end nogensinde – på den daglige vandretur møder vi alle slags motionister på cykel, Christiania cykel med plads til ungerne, el-scootere der benyttes af handicappede, der plads til alle. Der tilbydes en ny sti langs med betonlagerhallen – den kan umuligt erstatte den gamle, historiske sti med de gode fortællinger. Der bliver mulighed for at komme fra punkt A til B, og hermed forsvinder et dejligt rekreativt område med udsyn over markerne og udsigt til kirkerne.  Fremtiden bliver at vandre langs de små landeveje i området, det bliver så i selskab med lastbiler, busser, personbiler og motorcykler. 

Litteratur:

Historien om Danmark. Oldtid og Middelalder. DR. 2017.
Warberg, Jeanette: Stenalder. Bronzealder. Jernalder. Vikingetid. (side 8-243)
Warberg, Jeanette: Fra den sorte død til Coronakrisen. Kronik. Politiken. 2. sektion. Side 5-6.  16.marts.2020
Oldtidsstier.dk
ROMU: Årsskifter fra 2015 + 2016. Kan læses på nettet på Roskildemuseum.dk

Kort til print:
Cykel- eller gårute
Gammel kort fra lokalområdet

Den gamle vej/sti er den stiplede brede linie, der ses til højre for bynavnet Store Rørbek. Nedefra kan den følges fra Store Rørbækvej over markerne, op til byen og på tværs, vejen til Snostrup kommer til højre og stien fortsætter mod nord, hvor den tilsluttes supercykelstien.