Høringssvar til Grønt Danmarkskort

Læs DN Frederikssund's høringsvar til Frederikssund byråd, der har besluttet at revidere en del af kommuneplanens tema "Naturbeskyttelse - Grønt Danmarkskort".

Til Frederikssund kommune

Høringssvar om Grønt Danmarkskort
Formålet med Folketingets vedtagelse af lovgrundlaget for Grønt Danmarkskort er at sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder og styrke biodiversiteten. Ikke alene i forhold til områder inden for kommunen, men er også for at skabe sammenhæng i forhold til nabokommuners naturområder.

Naturens liv kender nemlig ikke kommunegrænserne.

Tallene taler deres klare sprog, når Frederikssund kommune tidligere havde udpeget 9.600 ha og nu kun har udpeget 7.100 ha med naturinteresser.

Læs hele høringssvar her.

Læs baggrundsnotat fra Frederikssund Kommune.