Landbrugsstyrelsen: ”Våde enge og natur til salg i Frederikssund"

Landbrugsstyrelsen vil sælge natur- og vådområde ved Selsø Slot. Området er fredet og en del af Nationalpark Skjoldungernes land. Hertil kommer, at Selsø Sø er en af de vigtigste vandfuglesøer på Sjælland.

Det kom som noget af en overraskelse, da DN Frederikssund erfarede, at Landbrugsstyrelsen har sat 22 ha vådområde ved Selsø Slot til salg. I en salgsannonce skriver de blandt andet ”Er du interesseret i arealet, så opfordres du til at foretage besigtigelse af arealerne inden afgivelse af bud.” DN Frederikssund tager på det kraftigste afstand fra Landbrugsstyrelsen salgsannonce.

Vådområde et af de vigtigste på Sjælland.
Området er fredet og en del af Nationalpark Skjoldungernes land. Hertil kommer, at Selsø Sø er en af de vigtigste vandfuglesøer på Sjælland. Den store hættemåge koloni på søens holme præger området. I krattene høres nattergalen og i rørskoven huserer spændende småfuglearter som kærsanger, sivsanger og skægmejse. Et område med stor ornitologisk interesse og med havørne i den nært beliggende Østskoven ud mod Eskilsø.

Risiko for området bruges til jagt
Landbrugsstyrelsens udbudsvilkår vil næppe interessere jordbrugere, fordi Landbrugsstyrelsen fastslår, at ”Arealet skal opretholdes som vådområde.” Tilbage er så salg til investorer, som kan spekulere i diverse dispensationer for de angivne forudsætninger, eller til interessenter, der vil skabe økonomi ved aktiviteter i form af jagt.
Den sidstnævnte mulighed ”Jagt” kan uden tvivl blive en attraktiv forretning, idet Selsø Sø og hele området omkring, er kendt for sit fuglevildt. DN Frederikssund mener ikke det kan være rigtigt, at det nationale og internationale samfund udlægger beskyttelseszoner for derefter at stille dyrene til rådighed for mulige jagt-interesser.

Maria Reumert Gjerding inddraget i sagen
DN Frederikssund har involveret præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Det sker for at sikre, at alle er med til skabe et pres for at forhindre salget af et vådområde, der har fundamental betydning for natur og dyreliv i Frederikssund og på hele Sjælland. DN Frederikssund appellerer til alle med sund fornuft om hurtig indgriben i Landbrugsstyrelsens salg af vådområdet. Vi ønsker, at den unikke natur bevares uden skelen til Landbrugsstyrelsens økonomiske behov for en salgsindtægt.

Vi appellerer alle til at sende protest til Landbrugsstyrelsen på: mail@lbst.dk

Læs udbudsbeskrivelse

Læs hele Landbrugstyrelsens salgsannonce