Se video: Stisystemer fra Øresund til Roskilde Fjord

Se unikke videobilleder af vores natur i Frederikssund. DN- Frederikssund har fremsendt ansøgning til Miljø- og Fødevareministeriet med et bud på, hvad der kan gøres for at opnå større tilgængelighed til vores natur i Frederikssund.
Udgangspunktet for arbejdet er at viderefører stisystemerne fra Øresund over Naturpark Mølleåen og Buresø via Græse Å helt til Roskilde Fjord. Men der mangler ca. 2,5 km sti. Hertil bedre sammenhæng, tydelige markeringer og forståelse for naturoplevelser og biodiversitet i områderne omkring ådalen.
Vi arbejder aktivt på at fremme dette overfor Frederikssund Kommune og håber med ansøgningen til Miljø- og Fødevareministeriet, at der kan komme lidt ekstra midler til projektet så det kan bringes nærmere en realisering. Se video og hør mere om arbejdet og se de flotte billeder fra dele af vores unikke natur i Frederikssund.