Hvad er en Klimakommune Plus?
En stor del af klimakommunerne arbejder med forskellige former for klimatilpasning. Disse er ofte vanskelige eller meget omkostningstunge at kvantificere i form af CO2-besparelser. Ikke desto mindre kan de have en positiv klimaeffekt.

Frederikssund kommune arbejder med klimatilpasning i form af skovrejsning og energirenovering hos lokale virksomheder. Hvis du vil vide mere om krav og procedurer for Klimakommune Plus+ så klik her.