Fredninger er af hjørnestenene i foreningens arbejde. Derfor er det også vigtigt at vi passer på dem. I denne arbejdsgruppe kigger vi på sager, når nogen ønsker en dispensation for en fredning. Vi tjekker også løbende om forholdene er i orden i de fredninger, vi har i kommunen.

I øjeblikket består vores gruppe af:

Jens Timm Jensen

Ole Norden Andersen 

 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, derfor passer vi godt på dem.

Har du lyst til at hjælpe med det, så kan du gennemføre et eller flere fredningstjek der sætter fokus på de fredede arealers tilstand –

Vi har lavet et skema, som hjælper dig med at gennemgå fredningen og om alt er som det burde være. 

Sådan gjorde DN Esbjerg

DN Esbjerg nedsatte en gruppe, der gennemgik samtlige fredninger i vores kommune.

Ud over at udfylde skemaerne gennemfotograferede DN Esbjerg alle områder, så der er dokumentation for tingenes tilstand.

Arbejdet bruges nu til at sikre naturpleje og stoppe evt. ulovligheder i fredede områder.

Kontakt

Har du lyst til at tjekke en fredning eller flere, så kontakt Ole Norden Andersen på tlf. 27 63 34 35 eller på frederikssund@dn.dk 

Vi glæder os til at se dig.