De fire emner til politikerne er følgende:
1. Beskyt vores sårbare natur
2. Naturens grundvand skal give rent drikkevand!
3. Åernes vand giver liv på land!
4. Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet

Her er Tina Tving Stauning’s (Soc. dem.) svar på hvordan hun vil arbejde med de fire emner de kommende fire år.

Beskyt vores sårbare natur:
”Jeg vil arbejde aktivt for at forbedre naturindsatsen, så det ikke endnu en gang ender med en masse fine ord og manglende handling. Den løbende naturpleje skal endnu en gang gennemgås og ændres, så vi sikrer at det er´ det rette, som gøres i de forskellige naturtyper. Sjældne planter skal have en chance og biodiversiteten øges. Også på de kommunale arealer, grøftekanter og andre steder, hvor det kan lade sig gøre. Der skal sættes mere ind i forhold til de invasive arter og planlægningen skal tage hensyn til det grønne. Og så skal der være sammenhæng mellem de grønne områder/naturen, så dyrene kan bevæge sig frit.”

Naturens grundvand skal give rent vand:
”Jeg vil arbejde for at vi afværger mere forurening af vores fælles grundvand. Det er så trist og tragisk, at vandet er blevet forurenet pga. uvidenhed og ubetænksomhed. Derfor er Frederikssund Kommune holdt op med at bruge sprøjtegifte og derfor skal vi have alle borgere og virksomheder med til at passe ekstra godt på grundvandet. Der skal anlægges større frie zoner rundt om alle vandboringerne og vi skal hele tiden være på vagt over for, hvad vi lukker ud i naturen og hvilke materialer, vi bruger til vedligeholdelse af bygninger mv.”

Åernes vand giver liv på land:
”Jeg vil arbejde for, at vores åløb får de bedste betingelse for at lede vandet væk, gerne forsinket og snoet,  og for at være med til at give liv både på land og i vandet. Det gør vi blandt andet ved at lade professionelle medarbejdere stå for plejen af åerne i samarbejde med ildsjælene, som tit og ofte ved klar besked. Væk med automatpiloten og ind med den rette, nære pleje.”

Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet:
Jeg har kæmpet både for Frederikssund kommunes Klimastrategi samt Klimahandleplanen, som indeholder en lang række konkrete delmål og handlinger. Der er sat 7 millioner af hvert år frem til 2031, men jeg vil arbejde for at beløbet øges, så Frederikssund Kommune både kommer i mål med at blive CO2-neutral i 2030 i forhold til egen gøren og laden og samtidig får sat gang i det bredde samarbejde med borgere, erhversliv, Klimaråd og andre ildsjæle. Det bliver hårdt for mange, men i fællesskab når vi i mål med den grønne omstilling.”

Kom til grønt vælgermøde
Hvis du er blevet nysgerrig på mere og måske selv har spørgsmål du gerne vil stille lokalpolitikerne, så kom med når DN Frederikssund inviterer til vælgermøde. Det grønne valgmøde foregår i Slangerup Idræts- og Kulturcenter lørdag den 6. november fra kl. 14.30- ca. 16.00. Tilmelding ikke nødvendig.

Link til valgmøde.