De fire emner til politikerne er følgende:

  1. Beskyt vores sårbare natur
  2. Naturens grundvand skal give rent drikkevand!
  3. Åernes vand giver liv på land!
  4. Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet

Alle partierne har fået mulighed for at svare på de fire emner. Det er emner der er udvalgt fordi de særligt interesserer vores medlemmer.

Læs politikernes svar på de fire emner til venstre i menuen,