Foto af bestyrelse + suppleanter
Fra  venstre er det: siddende Harry Glogauer og stående Bodil Hare, Jens Brogaard Jensen, John Hansen (suppl.), Ursula Lange, Per Seerup, Jens Timm Jensen, Henrik Jenvall, Grethe Reedtz (suppl.), Andreas Hanefeld.

Bestyrelsesmedlem Ole Gorm Norden Andersen og suppleant Jens Højslev Petersen var ikke til stede ved fotograferingen.

 

Foto af formandskab
Fra venstre er det: 1. næstformand Ursula Lange, formand Per Seerup og 2. næstformand Jens Timm Jensen.

Grønt Forum 
Henrik Bo Jenvall

Klimarådet
Per Seerup og Henrik Bo Jenvall