Blomsterengen er vores bedste klimaløsning

Naturen har en genial klimaløsning. Hvis vi holder op med at dræne marker og omlægger dem til natur, sparer vi flere millioner ton CO2. Sammen med landmændenes organisation Landbrug & Fødevarer peger Danmarks Naturfredningsforening på, at der i første omgang bør tages 100.000 ha lavbundsjorde ud. Det vil ifølge et estimat, baseret på tal fra Klimarådet, spare os for 2,5 millioner ton CO2 om året.

Uddrag af artikel fra dn.dk. Læs hele artikel.

Fra græseng til klimabombe
Tidligere udgjorde moser og enge cirka en fjerdedel af Danmark og var en vigtig del af landbruget som græsning og høslæt. Sidenhen er områderne blevet drænet, pløjet og dyrket som del af landbrugsjorden i et af verdens mest intensivt dyrkede lande.

Kæmpe klimagevinst
Hvis vi holder op med at dyrke og dræne markerne på de kulstofrige lavbudsjorde og lader vandet finde naturligt tilbage, så vil det give en dobbelteffekt. Vi reducerer CO2-udledningen fra dyrkningen, og i stedet lagrer naturen CO2.

- Der er et enormt potentiale, og alle er enige om, at det er den mest effektive og billigste klimaløsning, vi kender. Og når det bliver gjort, så virker det fra dag ét. Så det er bare om at komme i gang, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.