Frederikssund Kommune som ”Danmarks Vildeste Kommune”?

Frederikssund Kommune har tilmeldt sig konkurrencen ”Danamrks Vildeste Kommune” – men hvordan vinder vi? Det er Miljøminister Lea Wermelin der har opfordret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Ursula Lange, Næstformand i DN Frederikssund har indsendt følgende opfordring til Plan- & Miljøudvalget med forslag til hvordan kommunen kan sikre gode betingelser for den vilde natur:

Til Plan og miljøudvalget samt teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen

I DN Frederikssund glæder vi os over at Frederikssund kommune er tilmeldt konkurrencen

Danmarks Vildeste Kommune. Tak for det.
En konkurrence hvor naturen vil stå tilbage som vinder, hvad enten vi får præmien eller ej. Men skal det batte noget, så skal vi op i en liga, hvor kommunen virkelig tager fat om nældens rod.

Vand: (Så vildskaben kan leve)
Vi vil foreslå at der sættes fokus på at øge vildskaben i og langs de livgivende åer og fjorde.
Store sten, gydegrus, hjemmehørende træer, genslyngninger, fritlægning samt plads til natur og våde enge langs åen kunne være virkemidler. Vandkvaliteten bør forbedres.

Nærliggende vådområder til stabilisering af vandmængden i åer.

Lavbundsområder: (Så vildskaben opbygges)
Alle offentligt ejede lavbundsområder i kommunen udlægges efter hensigterne i regeringens plan for lavbundsjorde til binding af CO2.

Kommunen hjælper og rådgiver aktivt alle landmænd i kommunen med at søge støtte hos MST og LBST til etablering af vådområder og udtagning af lavbundsjorde evt. gennem Frederikssund erhverv.

Japanskpileurt: (så vildskaben ikke kvæles)
Kortlægning og oplysning om problemets omfang. Gerne gennem borgerinddragelse.
Strategi/plan for fjernelse med udgangspunkt i fjord og å. Evt. i samarbejde med en borgergruppe

På den måde vil alle kommunens borgere, have projektet tæt på og mulighed for at føle de bliver en del af projektet. Det bliver Vildt.

Venlig hilsen

Ursula Lange, Næstformand for DN Frederikssund