Ny app: viden om beskyttet natur, mens du er i felten

Få viden om beskyttet natur, mens du befinder dig i den. Vi kender alle fornemmelsen af at være ude i naturen og være nysgerrig på det område vi befinder os i. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en ny app, der kan hjælpe mens du er i naturen.

Bliv klogere på dine omgivelser
App'en skal gøre den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lettilgængelig mens vi er i naturen. Og give os direkte adgang til at se besigtigelser, artsfund og øvrige informationer om de enkelte § 3-områder.

 App’en giver dig blandt andet mulighed for at modtage en notifikation når du er nær et § 3-registreret naturområde eller et fredet fortidsminde. I Naturinfokortet kan man også se Biodiversitetskortets såkaldte ”Bioscore og Artsscore” samt ”High Nature Value-scoren” (HNV-score).

Fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
I kortet kan du se punkter, linjer, arealer og beskyttelseszoner for fredede fortidsminder samt de beskyttede sten- og jorddiger. Dertil kan du tilgå informationer om det enkelte fortidsminde eller beskyttede sten- og jorddige.

Der er forskellige oplevelser af app'ens kvalitet afhængig af hvilken telefon du har, men der laves løbende opdateringer/ forbedringer.

Læs mere om og hent app’en.