Grønt Forum er et samarbejde omkring vores lokale natur, miljø og bæredygtighed.

Forummet skal være en dialogplatform med det formål, at foreninger og organisationer kan informere og orientere hinanden og kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter.

  • Formålet er blandt andet
    at skabe en platform, hvor kommunen i videst muligt omfang skal orientere og høre organisationerne om synspunkter i forhold til kommunens initiativer og aktiviteter.
  • at skabe en platform for fælles initiativer i forhold til information, kampagner og borgerinvolvering.

Møderne i Grønt Forum bruges derfor til:

  • at drøfte udvalgte temaer.
  • at kommunen orienterer om hvilke initiativer og indsatsområder, der er i fokus.
  • at organisationerne orienterer om igangværende samt planlagte initiativer og
  • at afdække, om der er områder, hvor flere foreninger, organisationer og kommunen med fordel kan koordinere sine aktiviteter.


Ursula Lange er DN Frederikssund’s repræsentant i Grønt Forum.

Kontakt Ursula Lange på: umlange@gmail.com