Object reference not set to an instance of an object.

Kør frem til den nyanlagte cykelsti op mod telemasten –  til Solvænget 31, hvor der ligger en gammel gård, der bliver revet ned. I svinger her til højre og kort efter til venstre til den bid af oldtidstien – de tørskoedes vej – der nu er tilbage.  Arkæologiske udgravninger ved stationen har bevist, at her har ligget en stormandsgård og boet mennesker siden Bondestenalderens tid – fra 2000 f. Kr – d.v.s. de sidste 4000 år.  Her er fundet huse, grøfter og i Tvinsmosen et depot af flintøkser. Indenfor en radius af tre kilometer fra, det sted, hvor Vinges centrum er ved at blive bygget har der ligget 50 høje og storstensgrave, men kun to ”Dødningerne” ses stadig i landskabet syd for Store Rørbæk.  Den højtbeliggende sti har været en af de veje fortidens jægere, bønder, handelsmænd og krigere benyttede, når de kom fra syd og bevægede sig op mod Græse og Arresø. Halvt oppe at stien er det planen at placere Fællesmagasinet for bl.a.  Det Kgl Bibliotek og Nationalmuseet – en 25.000m2 store betonlagerhal – og en 200 x 15 meter høj mur vil rejse sig på tværs af stien. Når I er halvt op den resterende del af den gamle sti skal I vende jer om og kan så se over højre skulder se den moderne Udlejre Kirke, så kommer middelalderkirken i Snostrup og længere ude kirken i Jørlunde (hvidt tårn) og længst væk kirken i Slangerup. Til venstre for stien længere fremme Oppe Sundby Kirke, men der er en del store jordbunker, hvor Fællesmagasinet ønskes placeret.  Fremover ser I ind i høj betonmur – Oppe Sundby Kirke ses ikke mere.

Følg stien til Morbærvænget og til højre af Snostrupvej for derefter at ramme Store Rørbækvej kør mod syd for at se Dødningerne på venstre side. De næste kilometer færdes I på almindelig landevej, så pas godt på de små cyklister. Kommet så langt kan man køre over omfartsvejen og over til Møllehøjvej der også er en ældgammel vej, der blev anlagt mellem bronzealderhøjene, Møllehøj (åben for publikum) på venstre side og den tilsvarende høj Stenshøj på marken til højre. Fortsæt ligeud til landsbyen Lille Rørbæk med gamle gårde og gadekær. Herfra man kan dreje til venstre rundt om gadekæret og returnere via Fjordstien. Nyd herfra udsigten over vandet og Kronprinsesse Mary’s Bro.  Det er en lang tur eller 2 kortere.  Turen kan køres omvendt, men den sidste del på Fjordstien er smukkest når man kommer fra Lille Rørbæk og kører mod Frederikssund.

På oldtidsstien kan man give sig tid til at fortælle børnene om fortiden. Man kan gå ind på marken og se på Dødningerne og gå ind i Møllehøj.  At der var epidemier allerede blandt vore forfædre for 4000 år siden er en del af fortællingen.  

I forbindelse med stiens udforskning, har jeg fundet de gamle kort, der viser, at oldtidsstien gik fra Morbærvænget, tværs over Snostrupvej og fortsatte af en markvej, der lå bag Bakkevængets yderste huse ned mod Skenkelsø. Vejen fortsatte udover Bakkegårdens marker, forbi Dødningerne og endte ved vejen til Udlejre. 

Oldtidsstien er allerede delvis pløjet op, Fællemagasinet skal absolut placeres hen over stien, og udgravning af   grunden til bygningen er undervejs. Bygherren afventer ikke afgørelser fra Nævnenes Hus.

 Da vi gik i gang med at finde detaljer om vores lokalområde i forbindelse med at gøre indsigelser, blev jeg interesseret i de gamle stier, veje og fortidens infrastruktur. Jeg har tidligere arbejdet på biblioteket på Københavns Rådhus og Københavns Hovedbibliotek, og derfor faldt det mig naturligt at søge informationer i litteraturen og på nettet.  Stien herude er mere benyttet end nogensinde – på den daglige vandretur møder vi alle slags motionister på cykel, Christiania cykel med plads til ungerne, el-scootere der benyttes af handicappede, der er pla ds til alle. Den ny sti langs med betonlagerhallen kan umuligt erstatte den gamle, historiske sti med de gode fortællinger. Der bliver mulighed for at komme fra punkt A til B, og hermed forsvinder et dejligt rekreativt område med udsyn over markerne og udsigt til kirkerne.  Fremtiden bliver at vandre langs de små landeveje i området, det bliver så i selskab med lastbiler, busser, personbiler og motorcykler, hvad I selv vil erfare på jeres tur.

Teksten er skrevet af Karen Sejerøe, borger i St. Rørbæk og medlem af DN Frederikssund.

 

Litteratur:

Historien om Danmark. Oldtid og Middelalder. DR. 2017.

Warberg, Jeanette: Stenalder. Bronzealder. Jernalder. Vikingetid. (side 8-243)

Warberg, Jeanette: Fra den sorte død til Coronakrisen. Kronik. Politiken. 2. sektion. Side 5-6.  16.marts.2020

Oldtidsstier.dk

ROMU: Årsskifter fra 2015 + 2016. Kan læses på nettet på Roskildemuseum.dk