Natur er velfærd, og oplevelser i naturen betyder meget for vores velbefindende. En nyudsprungen bøgeskov eller fuglefløjtet over en eng. Engkabbelejen i blomst. De store vidder på markerne. Guldaldermalernes landskab sidder dybt i os alle. Den åbne skov på Overdrevet.

Alle mennesker har brug for naturoplevelser – også i fremtiden, nu hvor flere afgørelser er betroet i Frederikssund Kommunes hænder.

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne i en konstruktiv dialog med kommunen og lodsejere medvirke til at ikke fremtidens generationer skal sige om os, at vi satte det over styr, som vi var blevet betroet. I vores landskab og vores natur er der mange historier at fortælle og mange oplevelser at hente. At synliggøre disse kan være med til at gøre Frederikssund til en endnu mere attraktiv Kommune at bo i.