Hjemmeside
Som ansvarlig for vores hjemmeside, opdaterer man løbende siden, så den er aktuel og indbydende. 

Har du lyst til at indgå i arbejdet med hjemmesiden, så kontakt os for en snak om hvordan du kunne tænke dig at indgå i arbejdet.

Du gør det nemmest ved at sende en mail til afdelingens hjemmeside-redaktør. Send mailen til Espen Bidstrup på frederikssund@dn.dk.

Nyhedsbrev
Og vort digitale nyhedsbrev kommer direkte ind i medlemmernes mail-boks med invitationer til arrangementer og ture og med fortællingen om vores indsats.

Presse
Vores formand udtaler sig til pressen om vores arbejde. 

Opgaven med kontakt til presse og udsendelse af nyhedsbrev varetages af Per Seerup og Harry Glogauer.

 

Vi savner en skrivende kollega i redaktionen. Så kan du formulere en historie, en nyhed eller et budskab, vil du kunne være en stor hjælp for naturen, miljøet og klimaet – kort sagt: kunne gavne DN’s indsats!
Send en mail til os på frederikssund@dn.dk. – Så hører du snarest fra os.