Læs om konferencen her.

Her kan du finde materiale fra konferencen.

Mere plads til naturen – inddrag borgerne
Program for DN Frederikssunds konference den 26. august 2022. Læs program.

En Naturhandleplan med borgernes opbakning
Byrådet skal roses for at have taget initiativ til en Naturhandleplan for en periode på 5 år. Det er nemlig vigtigt, at få øget fokus på kommunens indsats på naturområdet. Fokus er dog ikke tilstrækkeligt. For handlinger på naturområdet – som på andre områder – forudsætter, at der er afsat midler i kommunens budget til personale og indsats. Læs mere.

Arbejdsdokumenter for rekreative stier – dateret 15.11.2016
Dokumentet er udarbejdet af Frederikssund kommune og giver hovedfokus i kortlægning af rekreative stier i Frederikssund kommune. Læs dokument.

Træstrategi for træer på kommunale arealer
Læs dokument her.

Naturstrategi 2022-2027
Læs her.

Godkendt af byrådet den 27. april 2022.

Kommuneplan 2021-2033 for Frederikssund kommune
Læs her.