Pesticider i Frederikssund
Vi drikker naturens vand. Vores forventning er, at det er helt rent og fri for gift. Imidlertid har pesticider nu vist sig i vandboringer i kommunen. Denne oplevelse kræver både en umiddelbar indsats, men også at planlægningen stiller skærpede krav til forebyggelse - at drikke rent grundvand er et basalt behov for borgerne i Frederikssund. 

Ny undersøgelse: halvdelen af Frederikssund's borgere bliver ramt
Det var en alarmerende nyhed da vandselskabet Novafos søgte kommunen om tilladelse til at overskride grænseværdien for DMS i drikkevand før jul 2018. Det nytter ikke at give dispensation for grænseværdier for pesticider i drikkevandet og lukke øjnene for problemerne med pesticidresten DMS - der er tale om at op mod halvdelen af kommunens borgere bliver ramt af for høje tal af pesticider i drikkevandet i Frederikssund.

Se med egne øjne de bekymrende grundvandsmålinger fra kommunernes lovpligtige indberetning af grundvandsanalyser og pejlinger. 

Tryk for at se kort for grundvandsboringer

Borgmesteren tager det roligt
Kort efter nyheden om de høje grænseværdier krævede DN Frederikssund aktindsigt i Novafos ansøgning om dispensation og samtidig anmodede bestyrelsen om at der hurtigst muligt blev afholdt et møde, hvor borgmesteren orienterede os om kommunens tiltag og om tanker for fremtiden. Bestyrelsen i DN Frederikssund skrev til borgmesteren den 1. april 2019 for hurtigt at få en orientering, men mødet blev først holdt den 20. maj 2019. Det var den første dato, som borgmesteren tilbød at mødes med DN Frederikssund. Det er fem måneder efter at Novafos havde ansøgt om dispensation til at udlede flere pesticider i drikkevandet. Og det er syv uger efter at der blev anmodet om et møde.

Læs referat fra mødet

DN Frederikssund ønsker konstruktiv dialog med kommunen
DN Frederikssund ønsker at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen hvor vi bidrager med løsninger til rent drikkevand. Det er uholdbart hvis politikkerne i Frederikssund ikke viser handling og foretager de nødvendige skridt for et område der kan have helbredsmæssig betydning for op mod halvdelen af kommunens borgere. I den forbindelse er DN Frederikssund kommet med otte forslag til politikerne der kan medvirke til at sikre rent drikkevand.

Læs DN Frederikssund's otte forslag

Andre kommuner viser vejen
Kommunens grundvandsredegørelse skal sikre hensynet til både den nuværende og fremtidige grundvandsressource. Det er derfor oplagt, at kommunen indfører sprøjteforbud omkring de boringsnære boringsområder og i de områder i kommunen, hvor der dannes drikkevand. Og på de arealer, som kommunen selv ejer, udlejer, forvalter og/eller plejer – eller sidder i bestyrelse for – skal der fokuseres på, at aktiviteten forebygger forurening af grundvandet. Vi skal se mod andre kommuner der allerede har taget nødvendige skridt for at sikre grundvand til deres borgere. Læs om ny afgørelse der beskytter århusianernes drikkevand.

Ny afgørelse beskytter århusianernes drikkevand 

Grænseværdi fastsat i 1980'erne
Grænseværdien for DMS i drikkevandet på 0,1 mikrogram per liter blev fastsat af EU sidst i 1980'erne, man kender ikke stoffets påvirkning af kroppen, ej heller synergieffekten i kombination med andre pesticider, der ligeledes truer vores drikkevand. Det vil sige at den tilladte værdi bygger på gamle EU-standarder, hvis helbredsmæssige konsekvenser ikke kendes og ikke engang disse gamle standarder kan store dele af vores drikkevand i Fredrikssund altså holde sig indenfor.

 

Undgå "tragteffekt"
I forhold til andre vandboringer må der gennemføres en styrket beskyttelse, så at den såkaldte ”tragteffekt” rundt om en indvindingsboring undgås. Tragteffekten betyder, at stoffer som pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.