Foto viser bestyrelsen i DN Frederikssund og består af følgende, i rækkefølge fra venstre:

Ole Gorm Norden Andersen, Per Seerup, Jørgen Hvalkof, Ursula Lange, Jens Timm Jensen, Grethe Reedtz, Harry Glogauer, Andreas Hanefeld og Jens Højslev Petersen.

Foto: Hans-Erik Lange.

Foto viser formandskabet i DN Frederikssund og består af følgende fra venstre:

Næstformand Jens Timm Jensen, Formand Per Seerup og 1. næstformand Ursula Lange.

Foto: Hans-Erik Lange.

Herudover har bestyrelsen udpeget følgende som DN Frederikssunds repræsentanter i råd og udvalg:

Grønt Forum
Ursula Lange

Klimarådet for Frederikssund kommune
Per Seerup
Henrik Jenvall

Samrådet for Nordsjælland og Bornholm
Per Seerup
Ursula Lange

Brugerrådet for Roskilde Fjord Vildtreservat (udpeget af Samrådet for Nordsjælland og Bornholm)
Ole Gorm Norden Andersen

DN-netværksgruppe om Isefjorden og Roskilde Fjord
Jørgen Hvalkof

Koordinationsforum til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Harry Glogauer