Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet dette informative overblik i form af et kort over alle vandløb i Frederikssund.

I vandløbs-regulativerne (se neden under kort) kan du blandt andet læse om vandløbets vandføringsevne, registrering om beplantning, bræmmer, forurening, naturbeskyttelse og meget mere.

Du kan altså både få en særdeles grundig baggrundsviden om det enkelte vandløb og med kortet kan du tage ud og undersøge vandløbet på egen hånd.

God tur.

Hvis du vil zoome ind på kortet, anbefaler vi du højre-klikker på billedet og gemmer det på din egen computer. Herefter kan du åbne det og zoome ind.