I Frederikssund Klimaråd sidder Jens Rolfgaard og Per Seerup fra bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund. Per Seerup er valgt som formand for klimarådet. Formålet for klimarådet er at være et rådgivende organ og have et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.

"Klimarådet er et rådgivende organ, der giver inspiration til og kvalificerer Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til drøftelse og fastsættelsen af kommunens klimamålsætning samt i denne sammenhæng de relevante af FN’s 17 verdensmål. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner."

Læs det politisk vedtagne kommisorium for Klimarådet

Læs DN Frederikssund's høringssvar til kommisorium

Hvad arbejder Klimarådet med?
Det centrale mål for klimarådet er at få samlet ideer sammen, så at der kan blive opstillet en handleplan. Derefter skal et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger, som f.eks. DN og Klimaforeningen, og vidensinstitutioner, skabe indholdet i indstillingerne til den politiske behandling og godkendelse.

Klimastrategi 2019, som nu er i høring, lægger op til handleplaner og potentielle indsatsområder. Det vil Klimarådet gerne medvirke til blandt andet ved at fremsende et høringssvar, som kan leve op til de politiske forventninger.

Læs om Klimastrategi 2019 

Du kan komme med ideer - bliv medlem af klima-gruppe
DN Frederikssund’s bestyrelse ønsker at flest muligt inddrages i udviklingen af en klimaindsats i Frederikssund, der er behov for bred opbakning blandt borgerne i Frederikssund for at der kan gøres en forskel for klimaet. Derfor har bestyrelsen besluttet at danne en gruppe, som kan give gode råd om den konkrete indsats i Klimarådet. Det bliver en klimagruppe, som mødes forud for klimarådets møder. Nok fire gange om året.

Læs mere her om klimagruppe

Frederikssund mod en ny epoke
Frederikssund Klimaråd blev stiftet i 2015 efter kommunen blev Klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det er et forpligtende samarbejde om at nedbringe kommunens C02-forbrug med 2 procent. 
I marts måned 2017 fremlagde Klimarådet sin rapport på 50 sider for Teknisk Udvalg i Kommunen. 

Læs rapporten her 

4. maj 2017: Konference om klimaudfordringer i Frederikssundklima

4. maj afholdt Frederikssunds Klimaråd og Frederikssunds Erhvervsråd et klimatemamøde med deltagelse af alle aktører inden for klima. Fokus var, hvordan en mere effektiv og grønnere tilgang til klima- og energiproblemer i virksomheder faktisk kan medvirke positivt på bundlinjen.

Se artikel fra Frederiksborg Amts Avis's netside om temamødet
Se et fyldigere referat fra mødet