Vi skal passe på vores grundvand, så derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, der har fokus på vores grundvand, drikkevandsboringer og hvordan vi anvender vandet.

Arbejdsgruppen:

Per Seerup Knudsen

Harry Glogauer

Kontakt 

Vil du gerne deltage i arbejdsgruppen om grundvand så kontakt Per Seerup på tlf. 20 81 52 62 eller skriv til frederikssund@dn.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig.