DN Konference: Fremhæver sammenhold og handling for natur og miljø

Stemningen var god mellem de mere end 50 deltagere i DN Frederikssunds konference på Metalskolen i Jørlunde. Og årsagen til den gode stemning skulle vise sig at være en fælles interesse for at opnå et resultat i fordragelighed. Vel at mærke om landbrugets og skovbrugets påvirkning af naturen og plads til natur i vores landskab. Alt sammen set på baggrund af Svarrer-udvalgets netop afgivne rapport til Folketinget om en helt ny klimaafgift på landbruget.

Borgmester kræver handling
Borgmesteren, Tina Tving Stauning fra Frederikssund, har tidligere udtrykt ønsket om at beskytte vandkvaliteten i fjordene. Dette blev fremhævet i hendes åbningstale ved Danmarks Naturfredningsforenings konference i Jørlunde, hvor godt halvtreds deltagere var samlet lørdag. Borgmesteren understregede betydningen af at adressere "naturens udfordringer" og krævede handling for at sikre fjordenes vandkvalitet.

Foto: Hans-Erik Lange

Yderligere fik konferencens program ekstra relevans, da Folketinget snart skal tage stilling til forslag om tre modeller, der sikrer, at landbruget deltager i omstillingen på lige fod med resten af samfundet.

Danmarks Naturfredningsforening har valgt at støtte den mest ambitiøse afgiftsmodel, som indebærer en afgift på 750 kr. pr. ton CO2. Ifølge ekspertudvalget vil denne model resultere i den største reduktion af CO2 og samtidig være den billigste model for samfundet.

Samarbejde på tværs af fjordene
DN Frederikssunds' formand, Per Seerup, opfordrede til samarbejde og enighed på tværs af DN-afdelinger, lokalpolitikere og kommuner. Der er tanker om at indgå i en følgegruppe, hvor det fælles mål må være at bevare og forbedre vandkvaliteten i både Isefjord og Roskilde Fjord. Per Seerup ønsker, at der skabes en fælles forståelse og enighed omkring tiltag, der kan bidrage til at styrke miljøet og levevilkårene i de to fjorde.

Se kort video med Per Seerup

Video: Hans-Erik Lange

Under konferencen blev der afholdt oplæg af Lars Jonsson, formanden for Nordsjællands Landboforening, og Sebastian Jonshøj, vicepræsident for Danmarks Naturfredningsforening. Dette ledte til en debat om udfordringerne og vilkårene for landmænd og landbrug, hvor deltagerne nød en god dialog og fik indsigt i erhvervets betydning for samfundet.

Video: Hans-Erik Lange

For at belyse landbrugets udfordringer nærmere, blev forfatter og journalist Kjeld Hansen inviteret til at tale. Desuden fortalte tidligere skovrider og godsforvalter, Esben Møller Madsen, om skovens rolle som både produktionsområde og rekreativt område for mennesker samt levested for flora og fauna.

Disse oplæg affødte mange spørgsmål, og den efterfølgende pause blev udskudt, da den livlige debat blandt deltagerne fortsatte.

Informative slides om grøn omstilling – vil du have dem på en mail?
Danmarks Naturfredningsforenings vicepræsident, Sebastian Jonshøj bidrog også til debat om landmandens og landbrugets vilkår, ligesom han argumenterede for DN’s holdning om at gennemføre den mest ambitiøse model på 750 kr. pr. ton CO2, som ifølge ekspertudvalget både giver den højeste CO2-reduktion og er den suverænt billigste model for samfundet.

 Vil du læse DN’s argumenter for at vælge den mest ambitiøse model, vil vi tilbyde dig at sende hans godt 20 slides, som blev anvendt på konferencen.

Hvis du sender din mailadresse til DN Frederikssund på frederikssund@dn.dk, sender vi en fil til dig, så at du på din computer kan sidde i ro og mag og læse indholdet! 

NoLa-formand indbød til dialog
Ved afrundingen af emnet udtrykte formanden for Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, sin glæde over initiativet til konferencen, men også et håb om at dialogen mellem Landboforeningen og DN Frederikssund fortsatte ved, at de to foreninger mødtes! – det håb kvitterede formanden for DN Frederikssund, Per Seerup, straks for, idet han prompte sagde: ”send mig en mail! Så finder vi en mødeaftale!”.

Foto's: Hans-Erik Lange