Biodiversitet & historie
Gennem tiden har åen givet basis for liv. I vandet har kunnet leve talrige arter af fisk og andre vanddyr; rørsumpene og en rigdom af anden bevoksning ved åens bredder har givet beskyttelse til fugle, mindre pattedyr, krybdyr mv. Miljøet omkring åen har været præget af stor biodiversitet.

Fortidens mennesker har her ved jagt og fiskeri kunnet skaffe sig et proteinrigt tilskud til hverdagens kost, og såvel mennesker som dyr har kunnet slukke tørsten i åens vand.

Også på anden vis har menneskene draget nytte af åen. I middelalderen blev opført 3 vandmøller ved åens nedre løb, så bønder og herremænd kunne få malet deres korn. En af disse møller var Kratmøllen, der lå uden for Slangerup. Og netop her befinder sig også Kratmøllebroen, som vor film handler om.

Broen er et fredet fortidsminde
Man har naturligvis haft behov for at krydse åen. Efter alt at dømme har der flere steder været bygget træbroer, som nu er forsvundet. Men Kratmøllebroen er her endnu. Det er en unik, smuk stenbro, et fredet fortidsminde, som fortjener opmærksomhed.

Menes at stamme fra 1400-tallet
En præcis datering har ikke været mulig, men den stammer efter al sandsynlighed fra middelalderen, måske 1400-tallet. Broen blev renoveret og beskyttet for nogle få år siden - i samarbejde med museet ROMU /Færgegården, og på filmen fortæller arkæolog Palle Østergaard Sørensen bl.a. om dette.

Vi vil styrke biodiversitet
Denne bro er et af flere interessante nedslagspunkter langs Græse Å, der i sig selv udgør et vigtigt økosystem. Med opdyrkning af jorden, udledning af spildevand og i det hele taget manglende fokus på naturpleje er vandkvaliteten forringet og åens omgivelser ændret, hvilket har kostet på biodiversitetens konto.

 

Denne tilbagegang arbejder DN Frederikssund for at få rettet op på. Vi har fokus på natur og biodiversitet, men også tilgængelighed for befolkningen. Vores vision er et sammenhængende øko- og stisystem i forlængelse af Mølleå-stien, som forbinder Øresund med Roskilde Fjord.