Palle Ø. Sørensen er fortæller på filmen 
Han er uddannet Mag. Art. Og cand. Mag. i Forhistorisk arkæologi og Historie fra Københavns Universitet. Han har i en lang række år arbejdet på Nationalmuseet, her har han 
blandt andet forestået Nationalmuseets udgravninger i Gudme på Fyn. 
Det resulterede i et kandidat stipendie som omhandlede Gudme bebyggelsen, arbejdet vil blive publiceret  i år som en stor monografi.
Siden 2006 har han været ansat på Frederikssund Museum, Færgegården som Museumsinspektør. Ved kommune sammenlægningen blev museet en del af ROMU.
Palle Ø. Sørensen tager sig af arkæologien i Frederikssund kommune, hvilket blandt andet omfatter: Udgravninger, formidling,  og Danefæbehandling.

Daniel Tarkan Nacak Rasmussen har filmet og redigeret
Dette  afsnit er under udarbejdelse.