DN Samråd Nordsjællands input til Råstofplan 2024-2028

Danmarks Naturfredningsforening, Samråd i Nordsjælland har indsendt ideoplæg til Region Hovedstadens råstofplan 2024-2028. DN ønsker at beskytte naturområder og landskabsværdier ved råstofudpegning og -gravning.

Fotograf: Eva Krohn Svendsen / DN

Danmarks Naturfredningsforening, Samråd Nordsjælland fremhæver følgende.

  • Beskyttelse af naturen: Nye graveområder bør ikke udpeges før en national råstofplan er på plads og skal respektere eksisterende beskyttelsesinteresser.
  • Mere natur i råstofgrave: Færdiggravede områder kan blive naturhotspots, hvis de behandles korrekt uden at tilbageføre næringsrig overjord eller plante træer.
  • Offentlig adgang: Nye lovgivninger bør sikre offentlig adgang til råstofgrave efter endt gravning og overføre ejerskabet til offentlige eller private naturfonde.
  • Genbrug af ressourcer: Regionen bør fremme genbrug af byggematerialer i samarbejde med kommunerne og reducere råstofforbruget ved at påvirke nedrivnings- og byggeprojekter.
  • Regulering af overforbrug: En højere afgift på råstoffer kan regulere forbruget og støtte regionalt naturarbejde.
  • Efterbehandling: Bevar rå og stejle skrænter efter gravning, fremme biodiversitet og muliggør græsning eller afbrænding for at vedligeholde naturområder.
  • Naturpleje: Faciliter naturpleje med græsning eller afbrænding for at fremme biodiversitet.

DN opfordrer til en national råstofstrategi og håber, at den kommende råstofplan for Region Nordsjælland bliver vedtaget og anvendt effektivt.

Læs hele ideoplæg.