Natur og landbrug mødes nu om grøn omstilling

Det bliver med åbning af Frederikssunds borgmester, når et halvt hundrede deltagere mødes lørdag til Danmarks Naturfredningsforenings konference i Jørlunde. En borgmester, som netop har markeret vigtigheden af at gøre noget for ”naturens udfordringer”. Senest udtrykt i et krav om at sikre vandkvaliteten i vores fjorde.

Konferencens program er blevet yderligere aktualiseret af, at Folketinget i den nærmeste fremtid skal tage stilling til forslag til 3 modeller, som skal sikre, at landbruget bidrager med omstillingen på lige fod med resten af samfundet.

Og da Danmarks Naturfredningsforening går efter den mest ambitiøse model på 750 kr. pr. ton, som ifølge ekspertudvalget både giver den højeste CO2-reduktion og er den suverænt billigste model for samfundet, har konferencens afholdelse fået yderligere fokus.

Det bliver ikke kun fra talerstolen, at emnet berøres – deltagerne vil med sikkerhed også komme til at bruge kaffepauserne til debat! Forhåbentlig holdt i en ordentlig tone! 

Også fjordene skal sikres!
Det er specielt aktuelt, da der allerede presses på for at interessenterne ved Isefjord og Roskilde fjord tænker at indgå i en nyoprettet følgegruppe. Bestående af kommunale politikere, kommunernes fagfolk og DN’ere fra de respektive afdelinger, der har kyst til Roskilde Fjord eller Isefjorden.

Vi håber, at kunne få realiseret disse intentioner inden sommeren, siger Per Seerup, formand for DN Frederikssund.

Fokus på grøn omstilling
Vi har kaldt temaet for årets konference for Dansk Land- og skovbrug i den grønne omstilling. Det har vi gjort, fordi såvel landbruget, som skovbruget står overfor store udfordringer i forhold til at sikre forsyningen af fødevarer og bæredygtigt træ.
Til at komme nærmere ind på landbrugets udfordringerne har vi indbudt forfatter og journalist Kjeld Hansen. Efterfulgt af oplæg af Esben Møller Madsen – tidligere skovrider og godsforvalter – der sætter fokus på brydningstiden mellem produktionsskov og skoven som rekreativ oase for mennesker, henholdsvis levested for flora og fauna. På den måde bidrager vi til en konstruktiv debat forud for den grønne omstilling.